Realizacje

Mamy czym się pochwalić

  • Wszystkie
  • Programowanie rozwoju
  • Badania i analizy
  • Prowadzenie procesów komunikacynych
  • Włączenie społeczne
Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem

Klient: PGE Baltica, Orsted, Baltic Power i Ocean Winds

Lokalizacja: Choczewo

Obszar: Prowadzenie procesów komunikacynych,

Zasięg: Lokalny

Program komunikacji społecznej

Program komunikacji społecznej

Klient: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Badanie wskaźników rezultatu oszczędności czasu w przewozach pasażerskich

Badanie wskaźników rezultatu oszczędności czasu w przewozach pasażerskich

Klient: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Lokalizacja: Warszawa

Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego

Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego

Klient: Powiat Krakowski

Lokalizacja: powiat krakowski

Wpływ działań rewitalizacyjnych na ograniczenie problemów społecznych

Wpływ działań rewitalizacyjnych na ograniczenie problemów społecznych

Klient: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Lokalizacja: województwo małopolskie

Badanie dot. warunków funkcjonowania przedsiębiorstw

Badanie dot. warunków funkcjonowania przedsiębiorstw

Klient: Polski Instytut Ekonomiczny

Lokalizacja: Polska

Opracowanie diagnoz w oparciu o potrzeby mieszkańców Mińska Mazowieckiego

Opracowanie diagnoz w oparciu o potrzeby mieszkańców Mińska Mazowieckiego

Klient: Miasto Mińsk Mazowiecki

Lokalizacja: Mińsk Mazowiecki

Realizacja programu partycypacji społecznej i działań aktywizacyjnych

Realizacja programu partycypacji społecznej i działań aktywizacyjnych

Klient: Miasto Żyrardów

Lokalizacja: Żyrardów

Badanie świadomości przyrodniczej dot. małopolskich parków krajobrazowych

Badanie świadomości przyrodniczej dot. małopolskich parków krajobrazowych

Klient: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Lokalizacja: woj. małopolskie

Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej dla OR w Żyrardowie

Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej dla OR w Żyrardowie

Klient: Miasto Żyrardów

Lokalizacja: Żyrardów

Opracowanie diagnozy w sferze funkcjonalno-przestrzennej i technicznej

Opracowanie diagnozy w sferze funkcjonalno-przestrzennej i technicznej

Klient: Miasto Żyrardów

Lokalizacja: Żyrardów

Wykonanie pomiarów ruchu, opracowanie i zweryfikowanie modelu ruchu

Wykonanie pomiarów ruchu, opracowanie i zweryfikowanie modelu ruchu

Klient: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Lokalizacja: Warszawa

Spotkania sąsiedzkie w Szczecinie

Spotkania sąsiedzkie w Szczecinie

Klient: Gmina Miasto Szczecin

Lokalizacja: Szczecin

Opracowanie krajobrazowe dla obszaru rewitalizacji w Wałbrzychu

Opracowanie krajobrazowe dla obszaru rewitalizacji w Wałbrzychu

Klient: Gmina Wałbrzych

Lokalizacja: Wałbrzych

Analiza projektów w związku z realizacją „Programu dla Śląska”

Analiza projektów w związku z realizacją „Programu dla Śląska”

Klient: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Lokalizacja: woj. śląskie

Koncepcje urbanistyczne szczecińskich podwórek

Koncepcje urbanistyczne szczecińskich podwórek

Klient: Gmina Miasto Szczecin

Lokalizacja: Szczecin

Ewaluacja Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Ewaluacja Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Klient: M.st.Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta Będzina

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta Będzina

Klient: Miasto Będzin

Lokalizacja: Będzin

Zmiany w systemie edukacji w Polsce -  grupy robocze

Zmiany w systemie edukacji w Polsce - grupy robocze

Klient: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Lokalizacja: Warszawa

Zmiany w systemie edukacji w Polsce -  debaty lokalne  i regionalne

Zmiany w systemie edukacji w Polsce - debaty lokalne i regionalne

Klient: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Lokalizacja: Warszawa

Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej podwórek w Rybniku

Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej podwórek w Rybniku

Klient: Miasto Rybnik

Lokalizacja: Rybnik

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna Centrum Lokalnego w Warszawie

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna Centrum Lokalnego w Warszawie

Klient: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Południe

Lokalizacja: Warszawa

Koncepcja gospodarowania lokalami użytkowymi należącymi do zasobu Warszawy

Koncepcja gospodarowania lokalami użytkowymi należącymi do zasobu Warszawy

Klient: EY na zlecenie m.st.Warszawy

Lokalizacja: Warszawa

Partycypacja społeczna dotycząca terenu poprzemysłowego w Radomiu

Partycypacja społeczna dotycząca terenu poprzemysłowego w Radomiu

Klient: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Lokalizacja: Radom

Koncepcja rozwiązań przestrzennych w Wałbrzychu

Koncepcja rozwiązań przestrzennych w Wałbrzychu

Klient: Gmina Wałbrzych

Lokalizacja: Wałbrzych - Podgórze, Stary Zdrój

Model współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Model współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Klient: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Lokalizacja: woj, świętokrzyskie

Zmiana Studium dla Miasta Ustka

Zmiana Studium dla Miasta Ustka

Klient: Urząd Miasta Ustka

Lokalizacja: Ustka

Zmiany w systemie edukacji odpowiedzią na oczekiwania społeczno-gospodarcze

Zmiany w systemie edukacji odpowiedzią na oczekiwania społeczno-gospodarcze

Klient: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Lokalizacja: Warszawa

Koncepcja zagospodarowania terenu po budowie gazociągu nad Kanałem Żerański

Koncepcja zagospodarowania terenu po budowie gazociągu nad Kanałem Żerański

Klient: Gaz-System S.A.

Lokalizacja: Warszawa - Białołęka

Badania diagnostyczne postaw mieszkaniowych oraz jakości życia w Bytomiu

Badania diagnostyczne postaw mieszkaniowych oraz jakości życia w Bytomiu

Klient: Urząd Miejski w Bytomiu

Lokalizacja: Bytom

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sokółka

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sokółka

Klient: Urząd Miejski w Sokółce

Lokalizacja: Sokółka, woj. podlaskie

Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Sieradza na lata  2018-2023

Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Sieradza na lata 2018-2023

Klient: Urząd Miasta Sieradza

Lokalizacja: Sieradz, woj. łódzkie

 Zintegrowany Plan Rewitalizacji dla Nowego Dworu Mazowieckiego

Zintegrowany Plan Rewitalizacji dla Nowego Dworu Mazowieckiego

Klient: Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

Lokalizacja: Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie

Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2016-2023

Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2016-2023

Klient: Urząd Miejski w Turku

Lokalizacja: Turek, woj. wielkopolskie

Działania partycypacyjne w Dąbrowie Białostockiej

Działania partycypacyjne w Dąbrowie Białostockiej

Klient: Gmina Dąbrowa Białostocka

Lokalizacja: Dąbrowa Białostocka

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Terespol

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Terespol

Klient: Urząd Miasta Terespol

Lokalizacja: Terespol, woj. lubelskie

Program Rewitalizacji Gminy Mieścisko

Program Rewitalizacji Gminy Mieścisko

Klient: Urząd Gminy Mieścisko

Lokalizacja: Mieścisko, woj. wielkopolskie

Program Rewitalizacji dla Gminy Wyśmierzyce

Program Rewitalizacji dla Gminy Wyśmierzyce

Klient: Urząd Miejski w Wyśmierzycach

Lokalizacja: Wyśmierzyce, woj. mazowieckie

Zintegrowana strategia rozwoju dla OF powiatu mikołowskiego

Zintegrowana strategia rozwoju dla OF powiatu mikołowskiego

Klient: Starostwo Powiatowe w Mikołowie

Lokalizacja: Obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego

Pikniki rewitalizacyjne w Rykach

Pikniki rewitalizacyjne w Rykach

Klient: Urząd Miasta i Gminy Ryki

Lokalizacja: Ryki, województwo lubelskie

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ropczyce na lata 2016-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ropczyce na lata 2016-2020

Klient: Urząd Miejski w Ropczycach

Lokalizacja: Ropczyce, województwo podkarpackie