Realizacje

Mamy czym się pochwalić

Badania diagnostyczne postaw mieszkaniowych oraz jakości życia w Bytomiu

Klient: Urząd Miejski w Bytomiu

Lokalizacja: Bytom

Harmonogram: 07.2017-12.2017

Przeprowadzenie badań diagnostycznych postaw mieszkaniowych potencjalnych klientów mieszkań w zasobie mieszkaniowym Gminy Bytom oraz badań jakości życia wraz z ewaluacją wpływu dotychczas realizowanych projektów społecznych i gospodarczych w Bytomiu. W ramach projektu zorganizowana została także wizyta studyjna na obszarze rewitalizacji w Łodzi. 

Zobacz co działo się w projekcie: