Realizacje

Mamy czym się pochwalić

Badanie wskaźników rezultatu oszczędności czasu w przewozach pasażerskich

Klient: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Lokalizacja: Warszawa

Harmonogram: 11-12.2020

Zamówienie obejmowało weryfikację wskaźników rezultatu oszczędności czasu w przewozach pasażerskich dla projektów:

  1. „Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej”,
  2. „Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską”,
  3. „Modernizacja al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska – Kleszczowa”,
  4. „Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK – zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego”

Zakres przeprowadzonych badań był następujący:

  • wykonanie pomiarów ruchu,
  • opracowanie / zweryfikowanie modelu ruchu,
  • oszacowanie korzyści w pracy przewozowej,
  • oszacowanie korzyści z oszczędności i czasu w przewozach pasażerskich.

Zobacz co działo się w projekcie: