Realizacje

Mamy czym się pochwalić

Realizacja programu partycypacji społecznej i działań aktywizacyjnych

Klient: Miasto Żyrardów

Lokalizacja: Żyrardów

Harmonogram: 04.2018-12.2019

Działania partycypacyjne były realizowane w ramach projektu Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W ramach projektu zrealizowano następujące grupy wydarzeń: 

  • Zadanie I: spotkania z mieszkańcami Żyrardowa ( 6 spotkań),
  • Zadanie II: spacery badawcze (10 spacerów),
  • Zadanie III: mobilny punkt konsultacyjny w formie pawilonu (10 punktów),
  • Zadanie IV: weekendowe spacery z przewodnikiem (6 spacerów),
  • Zadanie V: gry miejskie (4 gry),
  • Zadanie VI: mikro-festyny na terenie miasta Żyrardowa (5 mikro-festynów)
  • Zadanie VII: pomysł na partycypację – NGO`s (4 warsztaty z częścią szkoleniową).

Zobacz co działo się w projekcie: