Realizacje

Mamy czym się pochwalić

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta Będzina

Klient: Miasto Będzin

Lokalizacja: Będzin

Zakres prac: Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta Będzina

Harmonogram: 04-09.2019

Zobacz co działo się w projekcie: