Realizacje

Mamy czym się pochwalić

Spotkania sąsiedzkie w Szczecinie

Klient: Gmina Miasto Szczecin

Lokalizacja: Szczecin

Harmonogram: 06-08.2019

Zaplanowanie, organizacja , promocja i realizacja dwóch pikników sąsiedzkich na obszarze rewitalizacji w Szczecinie. W ramach spotkań zorganizowano gry miejskie, koncert lokalnego zespołu, atrakcje z nagrodami dla różnych grup wiekowych. 

Zobacz co działo się w projekcie: