Realizacje

Mamy czym się pochwalić

Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2016-2023

Klient: Urząd Miejski w Turku

Lokalizacja: Turek, woj. wielkopolskie

Zakres prac: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz z przeprowadzeniem działań partycypacyjnych.

Harmonogram: 11.2016 – 06.2017

W ramach przeprowadzonych prac opracowaliśmy dokument Programu Rewitalizacji, który został wpisany na listę zaakceptowanych programów rewitalizacji woj. wielkopolskiego. W projekcie przeprowadziliśmy także następujące działania partycypacyjne: 

  • badanie ankietowe wśród mieszkańców,
  • warsztaty dla mieszkańców i innych  podmiotów działających na terenie miasta,
  • otwarty dzień  rewitalizacji,
  • warsztaty dla młodzieży,
  • spacery badawcze, 
  • spotkanie konsultacyjne oraz spotkana plenerowe połączone z punktem konsultacyjnym. 


Zobacz co działo się w projekcie: