Realizacje

Mamy czym się pochwalić

Koncepcja gospodarowania lokalami użytkowymi należącymi do zasobu Warszawy

Klient: EY na zlecenie m.st.Warszawy

Lokalizacja: Warszawa

Harmonogram: 04-09.2018

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Koncepcji gospodarowania lokalami użytkowymi należącymi do zasobu m.st. Warszawy. Konsultacje zostały przeprowadzone w następującej formie:                                        
 • 4 warsztaty
 • 4 spotkania otwarte konsultacyjne
 • 16 punktów konsultacyjnych
 • 4 spacery i gry dla młodzieży
 • 8 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI)
 • 2 spotkania podsumowujące
 • zbieranie uwag za pomocą elektronicznego i papierowego formularza uwag.
 Ponadto przeprowadzono 4 geoankiety oraz badanie PAPI z mieszkańcami i osobami odwiedzającymi Pragę.  

Zobacz co działo się w projekcie: