Realizacje

Mamy czym się pochwalić

Badanie świadomości przyrodniczej dot. małopolskich parków krajobrazowych

Klient: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Lokalizacja: woj. małopolskie

Harmonogram: 05-12.2019

Przeprowadzenie badania świadomości przyrodniczej i postaw osób, podmiotów i instytucji związanych z małopolskimi parkami krajobrazowymi. W ramach projektu została przeprowadzona:

1. analiza desk reserach
2. badania ilościowe:
• badanie PAPI wśród mieszkańców, turystów, przedsiębiorców oraz władz lokalnych
• badanie CAWI
3. badania jakościowe:
• zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
• indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
• warsztaty dla młodzieży 
• panel ekspertów

Zobacz co działo się w projekcie: