Realizacje

Mamy czym sie pochwalić

Zmiana Studium dla Miasta Ustka

Klient: Urząd Miasta Ustka

Lokalizacja: Ustka

Harmonogram: 01-02.2018

Przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych dla młodzieży w ramach konsultacji społecznych w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ustka.