Realizacje

Mamy czym się pochwalić

Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego

Klient: Powiat Krakowski

Lokalizacja: powiat krakowski

Zakres prac: Kompleksowe opracowanie dokumentu Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego „Powiat Krakowski 2030”.

Harmonogram: 02-11.2020

W ramach prac nad dokumentem opracowano: 

  • diagnozę stanu obecnego
  • analizę potencjału obszaru
  • misję i wizję Powiatu wraz z celami, które będą je realizowały
  • system zarządzania realizacją Strategii
  • sposób monitoringu i ewaluacji. 

Zobacz co działo się w projekcie: