Realizacje

Mamy czym się pochwalić

Opracowanie krajobrazowe dla obszaru rewitalizacji w Wałbrzychu

Klient: Gmina Wałbrzych

Lokalizacja: Wałbrzych

Harmonogram: 09.2018-07.2019

Wykonanie opracowania krajobrazowego z potrzebami kształtowania środowiska zamieszkania (zieleń i przestrzenie publiczne) dla obszaru rewitalizacji, w ramach projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020. W ramach projektu dokonano analizy uwarunkowań krajobrazowych całego miasta Wałbrzycha oraz uwarunkowań krajobrazowo-kompozycyjnych poszczególnych podobszarów rewitalizacji, a także określone zostały zasady kompozycji układu urbanistycznego, jak również  przygotowana została ocena walorów krajobrazowych obszaru wraz z  propozycjami wytycznych dla potrzeb opracowań planistycznych.

Zobacz co działo się w projekcie: