Realizacje

Mamy czym się pochwalić

Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej podwórek w Rybniku

Klient: Miasto Rybnik

Lokalizacja: Rybnik

Harmonogram: 07-12.2018

Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych osiedla przy ulicy Słonecznej w Rybniku, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z zastosowaniem technik partycypacyjnych. 
W  ramach projektu przeprowadzono działania informacyjne oraz 3 spotkania z interesariuszami, dwa z nich na etapie zbierania opinii i wniosków oraz jedno na etapie prezentacji wypracowanej koncepcji. Działania partycypacyjne były realizowane przy wykorzystaniu metody Planning for Real™.

Zobacz co działo się w projekcie: