Realizacje

Mamy czym sie pochwalić

Zintegrowana strategia rozwoju dla OF powiatu mikołowskiego

Klient: Starostwo Powiatowe w Mikołowie

Lokalizacja: Obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego

Zakres prac: Opracowanie projektu strategii wraz z przeprowadzeniem działań partycypacyjnych i panelu ekspertów

Harmonogram: 11.2016 - 03.2017