O nas

Utila oznacza użyteczność

Utila sp. z o.o. to firma doradcza świadcząca najwyższej jakości usługi dla instytucji publicznych oraz firm prywatnych i organizacji pozarządowych. Specjalizujemy się w realizacji projektów z zakresu: programowania rozwoju lokalnego i regionalnego, tworzenia koncepcji funkcjonalno-przestrzennych, organizacji i prowadzenia badań społecznych oraz planowania i prowadzenia procesu związanego z szeroko rozumianą komunikacją społeczną.

UTILA oznacza UŻYTECZNY, dlatego też misją naszej firmy jest tworzenie oraz dostarczanie najbardziej przydatnych i praktycznych rozwiązań dla naszych Klientów. Do każdego projektu podchodzimy INDYWIDUALNIE. Staramy się w jak największym stopniu poznać potrzeby i oczekiwania naszych Klientów, tak aby zaproponować metody i narzędzia najlepiej odpowiadające danemu projektowi.

Angażujemy się w działalność społeczną, a w naszej pracy kierujemy się zasadą SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. Współpracujemy z organizacjami społecznymi przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć.

Włączamy się w prowadzenie procesu rewitalizacji w gminach na terenie całej Polski, co ma dla nas szczególne znaczenie z tego względu, że siedziba naszej firmy zlokalizowana jest na obszarze rewitalizacji, dlatego dobrze rozumiemy proces przeobrażania obszaru wymagającego wsparcia.

Zespół

Nasz interdyscyplinarny zespół tworzą ludzie z pasją mający duże doświadczenie w realizacji zróżnicowanych projektów, łączący posiadaną wiedzę ze zdobytą w trakcie pracy praktyką. Współpracujemy z najbardziej skutecznymi ekspertami, naukowcami i badaczami z całej Polski. Dzięki temu możemy realizować projekty o różnej tematyce i stopniu złożoności, w zależności od potrzeb naszych Klientów.


Michał Kazem-Bek

Michał Kazem-Bek

Prezes Zarządu Utila sp. z o.o., z od 17 lat rozwija swoje umiejętności i zdobywa doświadczenie w prowadzeniu komunikacji społecznej, partycypacji społecznej oraz projektów z zakresu włączenia społecznego, programowania rozwoju czy także prowadzenia badań ewaluacyjnych i społeczno-gospodarczych.

Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Warszawskim (gospodarka przestrzenna, geografia społeczno-ekonomiczna) oraz na podyplomowych studiach w Szkole Wyższej Handlowej (marketing internetowy).

W pracy najbardziej lubi kreatywne wyszukiwanie rozwiązań dla wyzwań przed którymi staje, a następne pogodne ich wdrażanie. W swoich działaniach podobno wykazuje się dużą otwartością i wrażliwością społeczną, którą wyrobił sobie aktywnie działając w organizacjach pozarządowych od ponad 20 lat, współzałożyciel dwóch NGO-sów.

Prywatnie szczęśliwy ojciec, uwielbia góry i wodę, żeglarz i pływak, ale także ostatnio amator wypraw skiturowych.   

Małgorzata Patyńska

Małgorzata Patyńska

Współzałożycielka Utili, od ponad 12 lat pracuje na rzecz administracji samorządowej i rządowej oraz innych podmiotów wspierając je w planowaniu dalszego rozwoju i we wdrażaniu zmian. Absolwentka gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Warszawskim oraz administracji na Politechnice Warszawskiej. W Utili odpowiada za obszary związane z programowaniem rozwoju i badaniami. Równie chętnie włącza się w realizację działań z zakresu partycypacji społecznej, szczególnie skierowanej do dzieci i młodzieży. Ma to związek z tym, że prywatnie swój czas przeznacza na wspólne odkrywanie świata z rezolutną kilkulatką, która dopiero poznaje, czym jest życie w społeczeństwie.  

Michał Łukasiewicz

Michał Łukasiewicz

Absolwent studiów magisterskich i inżynierskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna Politechniki Warszawskiej. W Utili zajmuje się głównie projektami z zakresu programowania rozwoju, a także badaniami i analizami, szczególną sympatią darząc analizy przestrzenne realizowane przy wykorzystywaniu systemów GIS. Chętnie wspiera również działania z obszarów prowadzenia procesów komunikacyjnych oraz włączenia społecznego. Interesuje się wspinaczką, kolarstwem i dobrą yerba mate.

Marta Popiołek

Marta Popiołek

Badaczka miejska i specjalistka w zakresie partycypacji i komunikacji społecznej. Absolwentka gospodarki przestrzennej na Politechnice Warszawskiej i studiów urbanistycznych na Królewskim Uniwersytecie Technicznym w Sztokholmie, a także kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W Utili pracuje przy projektach z zakresu prowadzenia procesów komunikacyjnych oraz włączenia społecznego, a także przy projektach badawczych, szczególnie w zakresie prowadzenia badań ilościowych i jakościowych. Specjalizuje się w działaniach wspierających zaangażowanie obywatelskie, których celem jest aktywizacja społeczności przy użyciu innowacyjnych metod partycypacyjnych, a w wolnym czasie podlewa swoje rośliny doniczkowe.  

Ewelina Woźna

Ewelina Woźna

Absolwentka studiów na kierunku Geografia w dyscyplinie "geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna" na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się organizacją biura, bieżącymi sprawami firmy, a także analizuje i raportuje przetargi i wszelkie zamówienia publiczne. Dokłada cegiełkę w większości projektów dotyczących badań społecznych, analiz jakościowych i ilościowych, procesów partycypacji społecznej i aktywizacji lokalnych społeczności. Specjalizuje się w komunikacji międzyludzkiej i z każdym potrafi się dogadać. Jej pasja to spontaniczne podróże, odkrywanie pięknych nietypowych miejsc oraz hodowla roślin egzotycznych.  

Antoni  Adamczyk

Antoni Adamczyk

Badacz miejski i przyrodnik. W swojej działalności stosuje połączenie wiedzy o środowisku i przestrzeni. Absolwent magisterskich „Studiów Miejskich” na Uniwersytecie Warszawskim i wcześniej Leśnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pracuje przy projektach środowiskowych, w zespole programowania rozwoju, badań i analiz. Zajmuje się też pozyskiwaniem grantów i nadzorowaniem ich realizacji. Interesuje się nauką w zakresie biologii i geografii a jego pasją jest eksplorowanie i tworzenie muzyki.

Patrycja  Tarczyńska

Patrycja Tarczyńska

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Warszawskiego. W Utili zajmuje się wspieraniem zespołu w realizacji bieżących projektów z zakresu badań ilościowych i jakościowych, programowania rozwoju, włączenia społecznego oraz prowadzenia procesów komunikacyjnych. Interesuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem miast i regionów prowadzącym do ich zrównoważonego rozwoju oraz rewitalizacją obszarów zurbanizowanych, m.in. obszarów poprzemysłowych. W wolnych chwilach piecze ciasta i zaczytuje się w literaturę brytyjską.

Gabriela Nozdryń-Płotnicka

Gabriela Nozdryń-Płotnicka

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Geografia i aktualnie studentka gospodarki przestrzennej studiów magisterskich specjalizacji „zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym dla zrównoważonego rozwoju” na Uniwersytecie Warszawskim. Wspiera zespół w realizacji bieżących projektów dotyczących programowania rozwoju lokalnego i regionalnego, komunikacji społecznej oraz analiz jakościowych i ilościowych. W życiu naukowym zajmuje się obecnie dialogiem na linii samorząd – mieszkańcy w kwestii komunikacji i odbioru zarządzeń dotyczących zrównoważonej mobilności w Warszawie. Prywatnie uwielbia aktywnie podróżować, organizować różne eventy oraz obserwować życie w miastach.