O nas

Utila oznacza użyteczność

Utila sp. z o.o. to firma doradcza świadcząca najwyższej jakości usługi dla instytucji publicznych oraz firm prywatnych i organizacji pozarządowych. Specjalizujemy się w realizacji projektów z zakresu: programowania rozwoju lokalnego i regionalnego, tworzenia koncepcji funkcjonalno-przestrzennych, organizacji i prowadzenia badań społecznych oraz planowania i prowadzenia procesu związanego z szeroko rozumianą komunikacją społeczną.

Nasz INTERDYSCYPLINARNY zespół tworzą ludzie z pasją mający duże doświadczenie w realizacji zróżnicowanych projektów, łączący posiadaną wiedzę ze zdobytą w trakcie pracy praktyką. Współpracujemy z najbardziej skutecznymi ekspertami, naukowcami i badaczami z całej Polski. Dzięki temu możemy realizować projekty o różnej tematyce i stopniu złożoności, w zależności od potrzeb naszych Klientów.

UTILA oznacza UŻYTECZNY, dlatego też misją naszej firmy jest tworzenie oraz dostarczanie najbardziej przydatnych i praktycznych rozwiązań dla naszych Klientów. Do każdego projektu podchodzimy INDYWIDUALNIE. Staramy się w jak największym stopniu poznać potrzeby i oczekiwania naszych Klientów, tak aby zaproponować metody i narzędzia najlepiej odpowiadające danemu projektowi.

Angażujemy się w działalność społeczną, a w naszej pracy kierujemy się zasadą SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. Współpracujemy z organizacjami społecznymi przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć.

Włączamy się w prowadzenie procesu rewitalizacji w gminach na terenie całej Polski, co ma dla nas szczególne znaczenie z tego względu, że siedziba naszej firmy zlokalizowana jest na obszarze rewitalizacji, dlatego dobrze rozumiemy proces przeobrażania obszaru wymagającego wsparcia.

Zespół

Nasz interdyscyplinarny zespół tworzą ludzie z pasją mający duże doświadczenie w realizacji zróżnicowanych projektów, łączący posiadaną wiedzę ze zdobytą w trakcie pracy praktyką. Współpracujemy z najbardziej skutecznymi ekspertami, naukowcami i badaczami z całej Polski. Dzięki temu możemy realizować projekty o różnej tematyce i stopniu złożoności, w zależności od potrzeb naszych Klientów.