Realizacje

Mamy czym się pochwalić

Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Sieradza na lata 2018-2023

Klient: Urząd Miasta Sieradza

Lokalizacja: Sieradz, woj. łódzkie

Zakres prac: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz z przeprowadzeniem działań partycypacyjnych.

Harmonogram: 04-12.2017

W ramach projektu opracowana została kompleksowa diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Na jej podstawie określone zostały cele i kierunki działań oraz projekty służące przeciwdziałaniu problemów zidentyfikowanych na etapie diagnozy. Prace nad dokumentem prowadzone były w sposób uspołecznionych - przeprowadzone zostały 4  gry miejskie, 4 spacery badawcze, 2 wydarzenia plenerowe, warsztaty World Cafe oraz wywiady indywidualne i grupowe. 

Zobacz co działo się w projekcie: