Realizacje

Mamy czym się pochwalić

Koncepcja rozwiązań przestrzennych w Wałbrzychu

Klient: Gmina Wałbrzych

Lokalizacja: Wałbrzych - Podgórze, Stary Zdrój

Harmonogram: 03-08.2018

Przedmiot zamówienia obejmował opracowanie koncepcji programowo - przestrzennych dla podobszarów rewitalizacji miasta Wałbrzycha tj. dwóch dzielnic Podgórze oraz Stary Zdrój. W ramach projektu dokonano analizy istniejących uwarunkowań, na podstawie której opracowano koncepcję zawierającą schemat funkcjonalny  wraz z opisem. Dodatkowo wykonane zostały makiety przedstawiające zaproponowane rozwiązania. W realizację projektu włączona została społeczność lokalna dzięki zastosowaniu następujących metod: warsztaty Planning for Real, punkty konsultacyjne, udział w lokalnym wydarzeniu - Święcie Ulicy, geoankieta, spacer badawczy.

Zobacz co działo się w projekcie: