Realizacje

Mamy czym się pochwalić

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Terespol

Klient: Urząd Miasta Terespol

Lokalizacja: Terespol, woj. lubelskie

Zakres prac: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Terespol na lata 2017-2023 wraz z przygotowaniem makiety obszaru rewitalizacji

Harmonogram: 12.2016-05.2017

Zobacz co działo się w projekcie: