Realizacje

Mamy czym się pochwalić

Ewaluacja Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Klient: M.st.Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Harmonogram: 02-04.2019

Przeprowadzenie ewaluacji on-going Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020 w odniesieniu do działań realizowanych na terenie m.st. Warszawy za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. W ramach projektu przeprowadzono:

• analizę desk resaerch
• analizę SWOT
• badanie CAWI uzupełnione o badanie CATI
• badanie ilościowe wśród odbiorców działań
• zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
• indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
• panel ekspertów

Zobacz co działo się w projekcie: