Realizacje

Mamy czym się pochwalić

Opracowanie diagnoz w oparciu o potrzeby mieszkańców Mińska Mazowieckiego

Klient: Miasto Mińsk Mazowiecki

Lokalizacja: Mińsk Mazowiecki

Harmonogram: 11-12.2019

Opracowanie diagnoz w oparciu o potrzeby mieszkańców w celu stworzenia wspólnej przestrzeni publicznej zawierającej inteligentne rozwiązania. Przedmiot umowy był realizowany w ramach projektu pn. „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia obejmował następujące rodzaje działań: 

  • opracowanie diagnozy potrzeb mieszkańców miasta wraz z raportem
  • opracowanie diagnozy potrzeb mieszkańców gminy 4 sołectw wraz z raportem 
  • opracowanie diagnozy potrzeb potencjalnych mieszkańców miasta wraz z raportem
  • przeprowadzenie warsztatu Charette z udziałem architekta krajobrazu, urbanisty, socjologa wraz z raportem.

W  ramach projektu zastosowane następujące techniki badawcze:

  • analiza danych zastanych
  • wywiady bezpośrednie kwestionariuszowe z mieszkańcami miasta Mińsk Mazowiecki 
  • grupowe wywiady zogniskowane (FGI) z mieszkańcami 
  • indywidualne wywiady pogłębiony (IDI) z mieszkańcami 
  • wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) z potencjalnymi mieszkańcami miasta.

Zobacz co działo się w projekcie: