Realizacje

Mamy czym się pochwalić

Działania partycypacyjne w Dąbrowie Białostockiej

Klient: Gmina Dąbrowa Białostocka

Lokalizacja: Dąbrowa Białostocka

Harmonogram: 09.2016-05.2017

Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych związanych z przygotowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Dąbrowa Białostocka. W  ramach projektu przeprowadzono: 

  • działania informacyjno-promocyjne, 
  • badania jakościowe,  warsztaty diagnostyczne i strategiczne,
  • grę dla młodzieży w przestrzeni gminy nt. rewitalizacji,
  • spacery badawcze,
  • spotkania konsultacyjne i debaty publiczne. 

Wyniki tych działań zostały uwzględnione w opracowanym dla gminy programie rewitalizacji.

Zobacz co działo się w projekcie: