Realizacje

Mamy czym się pochwalić

Wykonanie pomiarów ruchu, opracowanie i zweryfikowanie modelu ruchu

Klient: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Lokalizacja: Warszawa

Harmonogram: 11.2019

Przygotowania sprawozdania wraz z oświadczeniem o osiągnięciu wskaźników rezultatu dla trzech inwestycji: 

  1. „Budowa trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkowa do węzła przesiadkowego „Młociny”.
  2. „Przebudowa ul. Modlińskiej na odcinku od Mostu grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim”
  3. „Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego – ul. Dolina Służewiecka”.                      

Zamówienie wymagało wykonania pomiarów ruchu, opracowania i zweryfikowania modelu ruchu, oszacowania korzyści z pracy przewozowej oraz oszacowania korzyści z oszczędności i czasów w przewozach pasażerskich.

Zobacz co działo się w projekcie: