Oferta

Jak możemy pomóc?

Włączenie społeczne

Z dużym zaangażowaniem wspieramy proces partycypacji społecznej na każdym jego etapie, a nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w działaniach z zakresu włączenia społecznego oraz aktywizacji mieszkańców. Pracujemy przy projektach nakierowanych na wzmacnianie i rozwój aktywnego i świadomego społeczeństwa demokratycznego, a także prowadzimy działania z zakresu edukacji nieformalnej oraz integracji mieszkańców i wzmacniania lokalnych społeczności poprzez budowanie dialogu, współdecydowanie oraz współtworzenie.

Działania partycypacyjne i aktywizacyjne umiejętnie łączymy z kampaniami informacyjnymi i wykorzystaniem zróżnicowanych narzędzi komunikacji. Korzystamy z różnorodnych metod partycypacji i umiemy je dobrać odpowiednio do procesu – stosujemy takie formy jak: spotkania konsultacyjne, debaty publiczne, warsztaty tematyczne (diagnostyczne, strategiczne, przyszłościowe, metodą Charette, World Cafe), spotkania plenerowe, punkty konsultacyjne i informacyjne czy spacery badawcze.