Oferta

Jak możemy pomóc?

Prowadzenie procesów komunikacyjnych

Specjalizujemy się w opracowywaniu planów komunikacji społecznejskutecznie dobieramy najbardziej efektywne narzędzia komunikacji kierując się potrzebami danego przedsięwzięcia i charakterystyką grup odbiorców. Tworzymy modele współpracy, analizy potencjalnych ryzyk i analizy interesariuszy, aby budować z nimi trwałe relacje oraz prowadzimy programy społeczne. Mamy także doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu planów zarządzania kryzysowego i rozwiązywaniu konfliktów.

Na zlecenie firm prywatnych oraz instytucji publicznych organizujemy i prowadzimy procesy komunikacji społecznej, w szczególności kampanie społeczne, informacyjne czy działania związane z ochroną wizerunkową lub dotyczące realizowanych projektów, inwestycji i innych przedsięwzięć. Wspieramy w zakresie komunikacji instytucjonalnej i pomagamy w procesach związanych z prowadzeniem inwestycji.