Aktualności

Co w trawie piszczy?

Jak żyje się w Warszawie?

Jak żyje się w Warszawie?
We współpracy z Mazowiecką Agencją Energetyczną oraz WSM od maja do lipca 2024 roku będziemy realizować badanie wśród lokatorów Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczące efektywności energetycznej zamieszkiwanych przez nich budynków.

Głównym celem projektu CEESEN-BENDER jest wsparcie oraz wzmocnienie pozycji znajdujących się w trudnej sytuacji właścicieli i najemców zamieszkujących budynki wielorodzinne. Dzięki realizacji projektu zapewnione zostanie im wsparcie w przejściu przez proces renowacji energetycznej, poprzez identyfikację głównych barier oraz stworzenie usług wsparcia, którymi objęci zostaną właściciele domów, ich stowarzyszenia, a także zarządcy budynków.

Jednym z pierwszych kroków realizacji projektu jest diagnoza aktualnej sytuacji wśród osób zamieszkujących budynki wielorodzinne. W związku z tym przeprowadzone zostanie badanie wśród lokatorów obiektów należących do WSM Wawrzyszew oraz WSM Wawrzyszew Nowy. Badanie będzie dotyczyło efektywności energetycznej oraz stopnia zadowolenia najemców z jakości życia w zmodernizowanych i niezmodernizowanych obiektach. Pozyskane dane pozwolą na lepsze zrozumienie tematyki renowacji energetycznej  oraz na diagnozę działań, które mogłyby poprawić jakość życia w budynkach wielorodzinnych w badanych jednostkach. Ponadto w ramach badania zebrane zostaną informacje dotyczące czynników stanowiących bariery dla renowacji energetycznej obiektów. 

Badanie realizowane jest w ramach unijnego projektu CEESEN-BENDER, finansowanego z programu LIFE, który poświęcony jest w całości współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.