Aktualności

Co w trawie piszczy?

Łódź Aktywna Społecznie! – Projekt Północna 23

| autor:

Łódź Aktywna Społecznie! – Projekt Północna 23
Dobiegł końca projekt realizowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, polegający na organizacji i przeprowadzeniu działań edukacyjno-kulturalnych oraz działań szkoleniowo-instruktażowych wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych w wyremontowanej kamienicy przy ul. Północnej 23, tj.: Placówki opiekuńczo – wychowawczej, Świetlicy Podwórkowej i Środowiskowego Domu Samopomocy.

W ramach zadania 1, mającego na celu przybliżenie tematyki chorób otępiennych, w szczególności choroby Alzheimera oraz zapewnienie wsparcia dla osób z chorobą, ich opiekunów i rodzin, zorganizowaliśmy warsztaty doszkalające dla osób pracujących z osobami z chorobami otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera w szczególności dla potencjalnych pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Północnej 23, w których wzięło udział łącznie 20 osób. Stworzyliśmy i poprowadziliśmy także Otwartą Grupę Wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera w celu przeciwdziałania ich wypaleniu, podtrzymaniu ich dobrostanu psychicznego oraz wsparciu ich aktywności zawodowej. Równocześnie ze spotkaniami Grupy odbywały się także Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z chorobą Alzheimera. Łącznie przeprowadzonych zostało 18 spotkań (9 spotkań otwartej grupy wsparcia i 9 warsztatów terapii zajęciowej). We wszystkich spotkaniach Otwartej Grupy Wsparcia wzięło udział 91 osób, natomiast w Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestniczyło 80 osób. Zorganizowaliśmy także spotkania edukacyjne dla mieszkańców obszaru Projektu 4 ROCŁ, zakończone badaniami przesiewowymi. W spotkaniach wzięło udział łącznie 105 osób. W ramach realizacji Zadania zorganizowany został także punkt konsultacyjny, w którym odbyło się 15 dyżurów specjalistów – psychologa, logopedy, fizjoterapeuty, psychiatry i prawnika.

Istotą zadania 2 była integracja mieszkańców obszaru Projektu 4 ROCŁ z dziećmi i młodzieżą uczęszczającą do Świetlicy Podwórkowej oraz przebywającą w Placówce Opiekuńczo-wychowawczej. Zorganizowaliśmy więc wydarzenie plenerowe pod hasłem Zakończenie Wakacji, w którym wzięło udział około 70 osób. Podczas wydarzenia dostępne były różnego rodzaju aktywności, zajęcia plastyczne, stoiska edukacyjne czy strefa gastronomiczna. W ramach festynu odbywała się także gra miejska, dostępna w dwóch wariantach - dla dzieci z opiekunami oraz dla dorosłych. W wakacje odbywał się także Letni Turniej Sportowy, rozgrywający się w trzech dyscyplinach: koszykówce, siatkówce i piłce nożnej.

W ramach kolejnego zadania projektu, którego celem było zapewnienie dzieciom i młodzieży z obszaru Projektu 4 ROCŁ alternatywnych form spędzania czasu wolnego w sposób atrakcyjny i akceptowalny społecznie oraz nabycie przez ludzi młodych umiejętności do wspierania seniorów zamieszkujących na obszarze,  zorganizowaliśmy różnorodne działania dla podopiecznych Świetlicy Podwórkowej i placówki opiekuńczo-wychowawczej. Jednym z nich był warsztat kulinarny zakończony wspólną kolacją - uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy, a każda z nich odpowiadała za przygotowanie innego posiłku całej kolacji: przystawki i zupy, dania głównego oraz deseru. Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy także piknik integracyjny, na którym odbyły się warsztaty bębniarskie, warsztaty taneczne i gry podwórkowe. W połowie listopada rozpoczął się także cykl warsztatów teatralnych, podczas których dzieci i młodzież pracowali nad przygotowaniem przedstawienia artystycznego dla osób z chorobą Alzheimera uczęszczających do Środowiskowych Domów Samopomocy – uroczysta premiera przedstawienia odbyła się 4 grudnia.

Ostatnie, 4 zadanie miało na celu stworzenie oferty dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Podwórkowej i placówki opiekuńczo-wychowawczej służącej do podniesieniu ich kompetencji szkolnych, społecznych oraz wsparciu emocjonalnemu. Zorganizowaliśmy więc punkt konsultacyjny ze specjalistami dla młodzieży – swoje dyżury mieli psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta uzależnień i prawnik. Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy także warsztaty dla rodzin i opiekunów podopiecznych Świetlicy Podwórkowej. Zostały tam poruszone takie tematy, jak skuteczne stawianie granic, lepsze zrozumienie i reakcja na emocje dziecka, radzenie sobie z własnymi emocjami czy umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz przeciwdziałanie przemocy. Zorganizowaliśmy także 20 warsztatów socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych, profilaktycznych i zajęć reedukacyjnych, w których wzięło udział łącznie 28 dzieci i młodzieży.

Działania realizowane były na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi w ramach usługi polegającej na realizacji na przeprowadzeniu działań edukacyjno-kulturalnych oraz działań szkoleniowo-instruktażowych wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych w wyremontowanej kamienicy przy ul. Północnej 23.

Projekt zrealizowano w konsorcjum z Fundacją Miesz(K)aj Lokalnie.