Aktualności

Co w trawie piszczy?

Łódź Aktywna Społecznie! – Projekt Sienkiewicza 22

| autor:

Łódź Aktywna Społecznie! – Projekt Sienkiewicza 22
Zakończyliśmy realizację działań edukacyjno-szkoleniowych, warsztatowych i animacyjnych wspomagających wprowadzenie nowej funkcji społecznej w postaci Centrum Aktywności Lokalnej w wyremontowanej kamienicy przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 22.

W związku z remontem kamienicy przy ul. Sienkiewicza 22 w Łodzi, w której zlokalizowane zostanie nowe Centrum Aktywności Lokalnej o profilu rozwoju kompetencji cyfrowych, w ostatnich miesiącach prowadziliśmy różnorodne działania mające na celu wsparcie wprowadzania nowych funkcji.

W ramach projektu w raz z lokalnymi firmami z branży IT zawiązaliśmy współpracę pod szyldem Partnerstwa Branżowego. Wspólnie zrealizowaliśmy dwa wydarzenia plenerowe dla ponad setki osób, podczas których prezentowane były nowe technologie na specjalnie przygotowanych stoiskach. Przedsiębiorcy wchodzący w skład partnerstwa branżowego zasiedli również w jury konkursu na nazwę Centrum Aktywności Lokalnej, w którym wygrała nazwa „Miejscówka Cyfrówka” – gratulujemy!

Jednym z założeń projektów było podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców w Łodzi. W związku z tym zrealizowaliśmy 12 różnych szkoleń (m. in. UX Designer, GameDev, analityka biznesowa, programowanie, grafika i inne) dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów. Łącznie szkolenia objęły ponad 400 godzin kursów, które ukończyło ponad 60 osób.

W ciągu minionych kilku miesięcy przeprowadziliśmy także serię spotkań z interesującymi osobami pochodzącymi z Łodzi, a także wyjścia z przewodnikiem do Łódzkich instytucji kulturalnych. Działania te miały na celu integrację lokalnej społeczności, inspirację oraz przedstawienie nowej oferty kulturalnej miasta. W ramach tego zadania zrealizowaliśmy łącznie 8 wydarzeń, w których wzięło udział 150 osób.

Działania realizowane były na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi w ramach usługi polegającej na realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych, warsztatowych i animacyjnych wspomagających wprowadzenie nowej funkcji społecznej w postaci Centrum Aktywności Lokalnej w wyremontowanej kamienicy przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 22.

Projekt zrealizowano w konsorcjum z Fundacją Miesz(K)aj Lokalnie.