Aktualności

Co w trawie piszczy?

Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na rozwój!

| autor:

Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na rozwój!
Wiele samorządów zmaga się z trudnościami związanymi z zagwarantowaniem odpowiednich środków finansowych na rozwój gminy, w tym także tych przeznaczanych na  ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Jest to szczególnie istotne jeśli weźmie się pod uwagę ograniczenia wynikające z pozyskiwania środków finansowych, jak również zmniejszające się z biegiem czasu możliwości korzystania ze środków unijnych.

Nowy Dwór Mazowiecki mając świadomość tych wyzwań, wraz  z trzema innymi miastami - Bratysława na Słowacji, Nova Gorica na Słowenii i Buzet w Chorwacji realizuje projekt „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego RESTAURA” (współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa), którego głównym celem jest identyfikacja, testowanie, ocena oraz promocja dobrych praktyk w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego przy okazji rewitalizacji miast i budynków o wartości historycznej.

Jednym z elementów tego projektu, za który byliśmy odpowiedzialni, było opracowanie Zintegrowanego Planu Rewitalizacji dla Elementów Dziedzictwa Historycznego (ZPR) wraz z opracowaniem architektonicznej koncepcji programowo-przestrzennej dla obszaru pilotażowego. Obszarem pilotażowym w Nowym Dworze został objęty Plac Solny wraz z przylegającym do niego nabrzeżem rzeki Narwi, a także niezagospodarowanymi terenami położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie nabrzeża.

ZPR zakłada całkowitą zmianę funkcji dotychczasowego Placu Solnego znajdującego się w centrum miasta i przywrócenie tego miejsca mieszkańcom i osobom odwiedzającym. Proponowane zmiany mają na celu z jednej strony stworzenie przyjaznego miejsca do spędzania czasu wolnego, integracji  społecznej, ale także nawiązane do historii tego miejsca, jak również wyeksponowanie znaczenia rzek (Wisły, Narwi i Wkry) otaczających miasto. Elementem otwierającym miasto w stronę rzeki jest także koncepcja zagospodarowania bulwarów nad rzeką Narwią umożliwiająca rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnych. Na niezagospodarowanych do tej pory terenach położonych w sąsiedztwie nabrzeżna ma powstać nowa dzielnica mieszkalna wyposażona w niezbędne usługi społeczne i dobrze skomunikowana z pozostałą częścią miasta.

Realizacja wszystkich tych założeń będzie możliwa dzięki współpracy między sektorem publicznym i prywatnym. Połączenie zasobów i doświadczenia podmiotów publicznych i prywatnych przy wdrażaniu tego typu przedsięwzięć może przynieść lepsze efekty niż w przypadku samodzielnych działań poszczególnych podmiotów. W ZPR zostały określone możliwe formy współpracy w ramach PPP oraz korzyści wynikające z tej współpracy.

Więcej na temat projektu można przeczytać w Forum PPP – magazynie inwestycji publicznych (https://forumppp.pl/nowe-inwes… ).

Cieszymy się, że mogliśmy brać udział w tak interesującym projekcie i trzymamy kciuki za wdrożenie przygotowanego Planu Rewitalizacji.