Aktualności

Co w trawie piszczy?

Łódź Aktywna Społecznie! – Projekt Wschodnia-Zachodnia

| autor:

Łódź Aktywna Społecznie! – Projekt Wschodnia-Zachodnia
Zakończyliśmy organizację działań edukacyjno-kulturalnych realizowanych w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych w postaci mieszkań chronionych przy ul. Wschodniej oraz ul. Zachodniej.

W ramach Zadania 1 przygotowaliśmy i zorganizowaliśmy szkolenia dla potencjalnych mieszkańców mieszkania chronionego przy ul. Zachodniej 56, dedykowanych osobom z niepełnosprawnością ruchową i mieszkania chronionego przy ul. Wschodniej 35, dedykowanych osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Istotą działań było wsparcie w adaptacji lokatorów mieszkań chronionych do nowego otoczenia, przestrzeni mieszkalnej oraz przygotowania do samodzielnego funkcjonowania.

Zadanie 2 polegało na organizacji działań kulturalno-edukacyjnych w formie działań animacyjnych dla potencjalnych mieszkańców mieszkań chronionych, co miało na celu budowanie więzi sąsiedzkich mieszkańców obszaru Projektu 4 ROCŁ z potencjalnymi mieszkańcami mieszkań chronionych. Zorganizowaliśmy 3-godzinne warsztaty kulturalno-edukacyjne oraz Spacer Sąsiedzki z wykorzystaniem refotografii.

We wszystkich działaniach łącznie wzięło udział około 60 osób.

Zadania realizowane były na zlecenie Miasta Łodzi w ramach usługi na przeprowadzenie działań edukacyjno-kulturalnych wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych w wyremontowanej kamienicy przy ul. Wschodniej 35 tj. mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przy ul. Zachodniej 56 tj. mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Projekt realizowany w konsorcjum z Fundacją Miesz(k)aj Lokalnie.