Aktualności

Co w trawie piszczy?

Łódź Aktywna Społecznie! – Projekt Piotrkowska 115

| autor:

Łódź Aktywna Społecznie! – Projekt Piotrkowska 115
Zakończyliśmy realizację działań kulturalno-edukacyjnych (w tym animacyjnych) oraz szkoleniowo-instruktażowych i warsztatowych mających na celu wspomaganie wprowadzenia nowych funkcji społecznych w rewitalizowanej kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 115 w Łodzi. W związku z remontem budynku, w którym powstanie nowe Centrum Aktywności Lokalnej dla młodzieży oraz mieszkania chronione dla osób wychodzących z pieczy zastępczej i osób z niepełnosprawnością intelektualną przeprowadziliśmy wiele wydarzeń skierowanych do różnorodnych grup odbiorców.

Przez ostatnio miesiące z sukcesem udało się przeprowadzić ponad 65 godzin pracy streetworkingowej z Łódzką młodzieżą, zrealizowaliśmy 40 godzin szkoleń podnoszących kompetencje kadry pracującej z młodzieżą, w których wzięło udział ponad 30 osób, przeprowadziliśmy trzy otwarte warsztaty antydyskryminacyjne dla ponad 45 osób oraz zrealizowaliśmy dwa weekendowe wyjazdy szkoleniowo-integracyjne dla 15 potencjalnych mieszkańców mieszkań chronionych.

Wisienką na torcie były dwa duże wydarzenia młodzieżowe. W pierwszej kolejności zorganizowaliśmy Łódzki Festiwal Talentów, w ramach którego wiele łódzkich instytucji kulturalnych mogło zaprezentować lokalnej młodzieży swoją ofertę. Podczas festiwalu uczestnicy brali udział w wielu przygotowanych stoiskach warsztatowo animacyjnych, na których mogli poznać tajniki tworzenia filmu, tkania, projektowania ubioru, haftu i wielu innych. Na scenie zaprezentowały się liczne grupy taneczne i wokalne, a także odbył się pokaz mody zrealizowany przez studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W całym Festiwalu wzięło udział ponad 300 osób! Kilka dni później zorganizowaliśmy Łódzkie Forum Młodzieży, na którym odbyły się panele dyskusyjne z ekspertami a młodzież otrzymała przestrzeń do poruszenia ważnych dla siebie kwestii. Cała tematyka oraz warstwa merytoryczna wydarzenia została zaplanowana przez zaangażowaną w organizację Forum młodzież.

Działania realizowane były na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi w ramach usługi polegającej na przeprowadzeniu działań edukacyjno-kulturalnych oraz szkoleniowo-warsztatowych wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj. Centrum Aktywności Lokalnej dla młodzieży oraz mieszkań chronionych dla osób wychodzących z pieczy zastępczej i osób z niepełnosprawnością intelektualną w nowo wyremontowanej kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 115 w Łodzi.

Projekt realizowany w konsorcjum z Fundacją Miesz(k)aj Lokalnie.