Aktualności

Co w trawie piszczy?

Rewitalizacja Hali Targowej w Rzeszowie – kolejny etap

| autor:

Rewitalizacja Hali Targowej w Rzeszowie – kolejny etap
Kolejnym etapem naszych prac w projekcie rewitalizacji centralnego obszaru Rzeszowa, obejmującego Halę Targową wraz z otaczającym targowiskiem, targowisko Jutrzenka, a także Plac Wolności i najbliższy obszar mający silne powiązania funkcjonalne z tymi obiektami, było opracowanie Planu Zaangażowanie Społecznego.

Plan Zaangażowania Społecznego ma na celu zaprojektowanie partycypacyjnego modelu współpracy ze społecznością lokalną, przy uwzględnieniu zarówno obecnych i przyszłych mieszkańców oraz użytkowników obszaru, jak i organizacje i instytucje działające na tym obszarze. Plan zaangażowania ma z jednej strony informować o zachodzących zmianach i włączać użytkowników w proces projektowania oraz realizacji, a z drugiej zapewnić aktywizację różnych grup społecznych, po to, aby obszar objęty projektem był w przyszłości miejscem tętniącym życiem i bogatym w wydarzenia społeczne i kulturalne.

Projekt rewitalizacji centralnego obszaru Rzeszowa to projekt bardzo ciekawy pod względem centrotwórczej funkcji, różnorodności użytkowania, a także w związku z faktem, że jest to miejsce bardzo znaczące dla budowania lokalnej tożsamości. Zaproponowany Plan uwzględnia szereg działań w sferach społecznych, przestrzennych, jak i tych związanych z dziedzictwem kulturowym i lokalną tożsamością.

Liderem projektu jest firma Ernst & Young. Projekt realizowany jest na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego we współpracy z Urzędem Miasta Rzeszów.