Aktualności

Co w trawie piszczy?

Rozpoczynamy prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy

| autor:

Rozpoczynamy prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy
29 sierpnia zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy spotkanie otwierające prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy połączone z konsultacjami społecznymi zmian uchwały wyznaczającej obszar rewitalizacji.

Podczas spotkania przedstawiliśmy najważniejsze informacje dotyczące Programu i przedstawiliśmy proponowany podział na podobszary rewitalizacji oraz krótką charakterystykę podobszarów wynikającą z diagnozy pogłębionej. Omówiliśmy także dalsze etapy prac oraz harmonogram działań partycypacyjnych. Przed nami jeszcze punkty konsultacyjne, spotkania z seniorami, warsztaty i gra dla młodzieży oraz spacery badawcze połączone z warsztatami tematycznymi.

Projekt realizujemy w konsorcjum z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów oraz Uniwersytetem Warszawskim dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Aby być na bieżąco polecamy śledzić stronę https://konsultacje.um.warszawa.pl/