Aktualności

Co w trawie piszczy?

Kanał Żerański – konsultacje dla GAZ-SYSTEM

| autor:

Kanał Żerański – konsultacje dla GAZ-SYSTEM
Przez ostatnie kilka miesięcy wspólnie z mieszkańcami Białołęki i użytkownikami terenów nad Kanałem Żerańskim pracowaliśmy nad koncepcją zagospodarowania terenu po budowie gazociągu. Będzie on biegł wzdłuż Kanału od Tłoczni w Rembelszczyźnie do Elektrociepłowni Żerań. Konsultacje realizowaliśmy na zlecenie GAZ-SYSTEM, który jest wykonawcą inwestycji polegającej na budowie gazociągu.

Nasze prace rozpoczęły się od analizy uwarunkowań realizowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzenia badania społecznego. Jego celem było poznanie postaw i opinii na temat ochrony środowiska, lokalnych grup interesariuszy, ich nastawienia do realizacji projektu oraz oczekiwań związanych z wykorzystywaniem przestrzeni Kanału Żerańskiego.

Następnym etapem naszych prac było przeprowadzenie I tury warsztatów oraz spacerów badawczych.  Zarówno warsztaty, jak i spacery miały charakter diagnostyczny, czyli służyły w pierwszej kolejności określeniu stanu przestrzeni objętej inwestycją oraz pozyskaniu opinii mieszkańców i użytkowników tych terenów odnośnie obecnego zagospodarowania i możliwości rozwoju obszaru.  Warsztaty prowadzone były metodą Planning for Real™. Jest to metoda zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii i stosowana w wielu europejskich krajach. Polega na skupieniu uwagi społeczności lokalnej i dążeniu do konstruktywnego rozwiązania kwestii spornych związanych z zagospodarowaniem określonej przestrzeni.

Podczas warsztatów praca odbywała się na dołączonych do projektu budowlanego ortofotomapach – mapach wykonana na podstawie zdjęć lotniczych. Na nich zaznaczono najważniejsze z punktu widzenia koncepcji elementy. Uczestnicy mieli do wyboru 122 przykładowe karty oraz dysponowali czystymi kartami do wypełnienia. Na tej podstawie zgłaszali swoje sugestie oraz problemy związane z omawianą przestrzenią. Możliwość zgłaszania propozycji przez każdą zainteresowaną osobę pozwoliła na zebranie łącznie 498 pomysłów na całym odcinku budowy gazociągu. Celem spacerów było zebranie propozycji zmian odwiedzanego obszaru. W spotkaniu uczestniczyli również dendrolog, ornitolog, architekci krajobrazu, którzy przekazali zainteresowanym osobom informacje na temat gatunków drzew rosnących nad Kanałem oraz ptaków, które żyją w okolicy. 

W ramach etapu diagnostycznego przeprowadzona została także geoankieta – ankieta, w której część odpowiedzi można zaznaczać na mapie. Celem było zebranie opinii i preferencji zagospodarowania terenów nad Kanałem Żerańskim, w tym wyznaczanie istotnych dla respondentów miejsc i tras spacerowych, biegowych czy rowerowych. Pobocznym celem geoankiety była również analiza form spędzania czasu i częstotliwość przebywania nad Kanałem Żerańskim.

Po zebraniu i podsumowaniu wyników dotychczasowych działań, opracowana została robocza koncepcja zagospodarowania terenu, która została zaprezentowana podczas II tury warsztatów. Warsztaty pozwoliły uczestnikom na zobrazowanie wskazanych poprzednio przez nich sugestii oraz naniesienie uwag umożlwiających korektę błędnie przyjętych założeń lub wypracowanie optymalnych dla danej lokalizacji rozwiązań. Druga część warsztatu odnosząca się do planowania działań pozwoliła uczestnikom na rozłożenie w czasie zadań oraz na określenie podmiotów, które potencjalnie będą mogły realizować założenia koncepcji.  

Wyniki II tury warsztatów zostały uwzględnione w końcowej wersji koncepcji zagospodarowania, która dostępna jest na stronie: www.kanalzeranski.pl w zakładce Aktualności.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszym filmem podsumowującym warsztaty.