Aktualności

Co w trawie piszczy?

Rewitalizacja Hali Targowej w Rzeszowie

| autor:

Rewitalizacja Hali Targowej w Rzeszowie
W czerwcu rozpoczęliśmy badania społeczne w Rzeszowie, będące jednym z pierwszych etapów projektu rewitalizacji centralnego obszaru Rzeszowa.

Przewodnim celem Projektu jest opracowanie koncepcji rewitalizacji dla placu Wolności, Hali Targowej oraz budynku biurowego na ulicy Targowej. Miasto planuje na tym terenie utworzyć przestrzenie z funkcjami handlowo-usługowymi oraz społecznymi, a także mieszkaniowymi, które mają przyczynić się do polepszenia jakości życia mieszkańców, a także wzmocnić funkcje usługowe i handlowe.

W ramach projektu prowadzimy badania społeczne dotyczące postrzegania i oczekiwań mieszkańców względem obszaru, na podstawie których tworzymy rekomendacje do wariantów rewitalizacji. Co więcej, pracujemy nad analizą interesariuszy oraz identyfikujemy grupy obecnych i potencjalnych użytkowników. Zakończyliśmy etap prac w terenie – wizyt lokalnych, wywiadów indywidualnych, spotkań warsztatowych i rozmów z mieszkańcami obszaru i Rzeszowa. W kolejnych etapach będziemy pracować nad tym, jak zaangażować mieszkańców oraz organizacje z obszaru w planowane przekształcenia.

Liderem projektu jest firma Ernst & Young. Projekt realizowany jest na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego we współpracy z Urzędem Miasta Rzeszów.