Aktualności

Co w trawie piszczy?

Już po raz 3 liczymy rowerzystów w Małopolsce

| autor:

Już po raz 3 liczymy rowerzystów w Małopolsce
Ponownie realizujemy badanie ewaluacyjne dot. natężenia ruchu rowerowego w Małopolsce.

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizujemy III edycję badania ewaluacyjnego dot. pomiaru wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego RPO WM na lata 2014-2020: Liczba osób korzystających z tras rowerowych w regionie.

Ponownie prowadzimy pomiary ruchu rowerowego na trasach rowerowych w Małopolsce, by następnie porównać te wyniki z latami poprzednimi. W roku 2021 odnotowano ponad 1,6 miliona rowerzystów!