Aktualności

Co w trawie piszczy?

Działamy na rzecz rewitalizacji Łodzi!

| autor:

Działamy na rzecz rewitalizacji Łodzi!
W Łodzi prowadzone są działania na rzecz rewitalizacji, a my staliśmy się ich częścią!

Na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi konsorcjum Utila sp. z o.o. i Fundacji Miesz(k)aj Lokalnie organizuje działania w ramach trzech kluczowych obszarowych projektów rewitalizacyjnych, dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach rewitalizacji organizujemy wiele bezpłatnych wydarzeń integracyjnych oraz szkoleń podnoszących kompetencje mieszkańców. Ich realizacja potrwa do grudnia 2023 roku.

Przeprowadzane przez nas działania wspomagają wprowadzanie nowych funkcji społecznych w wyremontowanych kamienicach:

  • Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Henryka Sienkiewicza 22 (Projekt 2);
  • Placówka opiekuńczo-wychowawcza, Świetlica Podwórkowa oraz Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Północnej 23 (Projekt 4);
  • Mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Wschodniej 35 oraz mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Zachodniej 56 (Projekt 4);
  • Centrum Aktywności Lokalnej dla młodzieży oraz mieszkania chronione dla osób wychodzących z pieczy zastępczej i osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Piotrkowskiej 115 (Projekt 5).

Więcej informacji o działaniach rewitalizacyjnych w Łodzi na stronie.