Aktualności

Co w trawie piszczy?

Ostatnie działania w ramach HSC w Mińsku Mazowieckim!

| autor:

Ostatnie działania w ramach HSC w Mińsku Mazowieckim!
Za nami ostatnie działania w ramach projektu "Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic".

W czerwcu przeprowadziliśmy 12 warsztatów edukacyjnych dla uczniów mińskich szkół podstawowych. Odwiedziliśmy wszystkie sześć szkół – zerówki, klasy III-VI i klasy VII-VIII. W zależności od wieku tematyka dotyczyła miasta inteligentnego lub tworzenia otoczenia przyjaznego ludziom, czym jest service design i design thinking. Celem warsztatów była edukacja związana ze sposobami tworzenia przyjaznego i inteligentnego miasta. Uczniowie w czasie spotkań analizowali na wiele sposobów czynniki, które wpływają na to, jak żyje się w ich mieście. Braliśmy pod uwagę między innymi takie aspekty jak: zrównoważona mobilność, ład przestrzenny, zieleń czy równe możliwości do poruszania się po mieście dla wszystkich grup społecznych. Przy sprzyjającej pogodzie część warsztatów prowadzona była na zewnątrz, a część warsztatowa i teoretyczna w salach lekcyjnych. Podczas warsztatów wykorzystywaliśmy takie techniki jak mapowanie odczuć, empatyzacja na wybranych personach czy budowanie prototypów dobrej przestrzeni.

W grudniu natomiast przeprowadziliśmy dwudniowe warsztaty dla urzędników i mieszkańców Mińska Mazowieckiego. Pierwszy dzień poświęciliśmy diagnozie społecznej – omówiliśmy etapy procesu badań społecznych oraz modelowy proces badawczy dotyczący tematyki miejskiej, wykorzystujący podstawowe metody – ankiety, wywiady i obserwacje. Następnie przeszliśmy do audytu miejskiego, rozmawiając o czynnikach wpływających na jakość życia w mieście, procesie prowadzenia urbanistycznego audytu dostępności oraz dostępnych sposobach zbierania danych na potrzeby audytu miejskiego. Drugiego dnia warsztaty dotyczyły partycypacji społecznej, rozumianej jako współudział w podejmowaniu decyzji. Część teoretyczna przeplatana była ćwiczeniami z metody projektowania partycypacyjnego. Później poświęcono czas na zagadnienie ewaluacji – omówiliśmy jej rodzaje, podstawowe kryteria oraz zasady prowadzenia.

Na zakończenie całego projektu zorganizowaliśmy konferencję podsumowującą cały projekt "Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic”. Wydarzenie miało miejsce 16 grudnia w Miejskim Domu Kultury. Wydarzenie było okazją do wysłuchania prelekcji ekspertów, m.in. o idei Human Smart City, włączaniu społeczności lokalnej, roli przestrzeni publicznych w kształtowaniu zachowań ludzi oraz idei placemakingu. Podczas konferencji zaprezentowane zostały również efekty prowadzonych działań – przede wszystkim koncepcje przestrzeni wspólnych w dzielnicach Mińska. 

Zobaczcie film podsumowujący grudniową konferencję: