Aktualności

Co w trawie piszczy?

Koncepcje projektowe przestrzeni wspólnych w Mińsku Mazowieckim

| autor:

Koncepcje projektowe przestrzeni wspólnych w Mińsku Mazowieckim
Projekt "Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic" poprzez kompleksowe działania dąży do wytyczenia nowego standardu w przekształcaniu przestrzeni miejskich oraz stworzenia koncepcji funkcjonalno-przestrzennych wytypowanych miejsc dla każdej dzielnicy Mińska.

W wcześniejszych etapach naszych prac przygotowaliśmy diagnozy potrzeb mieszkańców miasta, gminy Mińsk Mazowiecki (sołectw: Huta Mińska, Stojadła, Targówka, Karolina) oraz potencjalnych mieszkańców miasta. Przygotowaliśmy także diagnozy potrzeb mieszkańców w podziale na dzielnice w Mińsku. Dodatkowo, przeprowadziliśmy audyt urbanistyczny wykonując inwentaryzację urbanistyczną, badanie geoankietowe oraz audyt dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W następnej części przygotowaliśmy strategię inteligentnej dzielnicy, zawierającą rekomendowane działania, dla każdej z 9 dzielnic Mińska Mazowieckiego.

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz analiz zespół architektów stworzył dla każdej dzielnicy propozycję dwóch koncepcji projektowych zagospodarowania przestrzeni wspólnych. Następnie odbywały się warsztaty konsultacyjne, na których mieszkańcy mogli wyrazić swoje uwagi. W trakcie spotkania wybierali oni jedną z koncepcji, która byłaby na dalszym etapie dopracowywana. Na drugich warsztatach dyskusja toczyła się wokół jednego projektu, uzupełnionego o wcześniejsze wnioski, która doprowadziła do stworzenia końcowych koncepcji projektowych oraz wytycznych do dalszych działań dla każdej dzielnicy.

W ramach projektu "Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic" planowana jest realizacja jednej z koncepcji – w dzielnicy I, na osiedlu Serbinów, jako wzorcowej realizacji.