Aktualności

Co w trawie piszczy?

Plan rowerowy dla Ostrowca Świętokrzyskiego

| autor:

Plan rowerowy dla Ostrowca Świętokrzyskiego
Na zlecenie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przystępujemy do prac nad stworzeniem planu rowerowego.

Celem planu rowerowego jest opracowanie standardów rozwoju dróg rowerowych, wytycznych do projektowania nowej infrastruktury rowerowej oraz opracowanie koncepcji rozwoju sieci ścieżek rowerowych oraz towarzyszącej im infrastruktury. 

Podstawą do realizacji planu będzie przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącej infrastruktury w Ostrowcu Świętokrzyskim, zbadanie natężenia ruchu rowerowego oraz konsultacje z zakresu preferencji rowerzystów, ich zwyczajów oraz potrzeb przy korzystaniu z infrastruktury.