Aktualności

Co w trawie piszczy?

Wizyta studyjna w Łodzi

| autor:

Wizyta studyjna w Łodzi
Wizyta w EC1 Łódź - Miasto Kultury
W ramach realizowanego przez nas projektu pn. "Przeprowadzenie badań jakości życia na obszarze rewitalizacji wraz z ewaluacją wpływu dotychczas realizowanych projektów społecznych i gospodarczych w Bytomiu", w dniu 30.10.2017 odbyła się w Łodzi wizyta studyjna zorganizowana dla przedstawicieli Miasta Bytomia - osób odpowiedzialnych za programowanie i prowadzenie rewitalizacji w tym mieście.

Podczas wizyty studyjnej odbyło się spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za realizację dotychczasowych działań rewitalizacyjnych w Łodzi, w tym z p. Hanną Gill-Piątek oraz p. Martą Ignaczak z Urzędu Miasta Łodzi. Na spotkaniu uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń i skutecznych rozwiązań w zakresie rewitalizacji realizowanych w Łodzi. Po spotkaniu odbył się spacer studyjny po obszarze rewitalizacji Miasta Łódź. Podczas spaceru odwiedziliśmy między innymi: Księży Młyn, Fabrykę Scheiblera,  kompleks budynków po dawnej elektrowni łódzkiej - obecnie "EC1 Łódź - Miasto Kultury", Pasaż Róży, ulicę Piotrkowską  oraz Włókienniczą.   

W wizycie studyjnej udział wzięli między innymi: Zastępca Prezydenta Miasta Bytomia - Pan Robert Dederko, Kierownik Biura Rewitalizacji i Funduszy Europejskich - Pani Izabela Domogała, Miejski Konserwator Zabytków - Pani Dominika Kściuczyk, Wiceprezes Zarządu Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji - Pan Dariusz Stankiewicz. 

Zorganizowane wydarzenie było ważnym elementem realizowanego projektu. Uczestnicy wizyty studyjnej poznali dobre praktyki związane z programowaniem oraz wdrażaniem procesu rewitalizacji w dużym ośrodku miejskim jakim jest Łódź.