Aktualności

Co w trawie piszczy?

Projekt Human Smart Cities w Ostródzie

| autor:

Projekt Human Smart Cities w Ostródzie
Miasto Ostróda realizowało projekt „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities” w ramach konkursu „Human Smart Cities” organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Projekt miał na celu odpowiedzieć na główny problem w zakresie mobilności w Ostródzie, czyli połączenie północnej i południowej części miasta i zawierał w sobie szereg działań: opracowanie analizy ruchu kołowego, opracowanie uchwały krajobrazowej i standardów przestrzeni miejskiej oraz systemu informacji miejskiej, stworzenie koncepcji budowy dróg rowerowych, budowę bezpiecznych przejść dla pieszych, opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej czy pilotażową organizację ruchu na pl. Tysiąclecia PP. W trakcie całego projektu dbaliśmy o aktywne włączanie mieszkańców w prowadzone działania i planowane zmiany, prowadząc konsultacje społeczne oraz różnorodne warsztaty – wykorzystujące techniki Planning for Real™, Design Thinking oraz WORLD CAFÉ. Dodatkowo przeprowadziliśmy wiele spacerów badawczych, indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz punktów konsultacyjnych. Na koniec zorganizowaliśmy konferencję podsumowującą cały projekt, podczas której wykonawcy poszczególnych działań zaprezentowali wyniki, a eksperci wygłosili prelekcje o tematyce Human Smart City. W celu dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami powstał podręcznik z realizacji projektu, w którym znalazły się informacje dotyczące zastosowanych metod konsultacyjnych, własnych doświadczeń, a także opis i organizacja działań projektowych, sposób zarządzania projektem oraz wnioski i rekomendacje. Opracowanie dostępne jest pod linkiem


Zobaczcie film podsumowujący cały projekt: