Aktualności

Co w trawie piszczy?

Nowy projekt w województwie warmińsko-mazurskim!

| autor:

Nowy projekt w województwie warmińsko-mazurskim!
Zostaliśmy regionalnym operatorem Inteligentnej Specjalizacji „Ekonomia Wody” Województwa Warmińsko-Mazurskiego!

We wrześniu 2022 roku rozpoczęliśmy realizację inicjatywy WaMa Smart Lab EKONOMIA WODY na zlecenie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach której stanowimy merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie w realizacji procesu przedsiębiorczego odkrywania poprzez stymulowanie rozwoju Inteligentnej Specjalizacji Ekonomia Wody w latach 2022-2023 wśród interesariuszy tj. przedsiębiorców, instytucji badawczo-naukowych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego.

Naszym celem, jako operatora Inteligentnej Specjalizacji, jest budowanie konsensusu, wsparcie tworzenia regionalnych systemów współpracujących ze sobą przedsiębiorstw oraz instytucji  w celu wytwarzania innowacji oraz ich rozprzestrzeniania. Powiązania pomiędzy instytucjami publicznymi i prywatnymi, a szczególnie pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi, pozwalają stworzyć warunki dla rozwoju nowych technologii i wymiany informacji.

W ramach inicjatywy realizujemy i będziemy realizować wiele bezpłatnych wydarzeń dla interesariuszy Inteligentnej Specjalizacji Ekonomia Wody. Są to między innymi warsztaty dla regionalnych przedsiębiorców oraz Instytucji Otoczenia Biznesu, warsztaty start-up dla studentów z Warmińsko-Mazurskich uczelni, a także konferencje otwarte dla wszystkich, na których poruszamy wiele interesujących tematów związanych z Ekonomią Wody.

Więcej informacji można znaleźć na stronie.