Aktualności

Co w trawie piszczy?

„Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” – wybraliśmy projekty!

| autor:

 „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” – wybraliśmy projekty!
Po pięciu lipcowych spotkaniach warsztatowych Zespół ds. projektów prospołecznych, składający się z lokalnych liderów i mieszkańców gminy Choczewo, zarekomendował 44 przedsięwzięcia do sfinansowania przez inwestorów morskich farm wiatrowych w ramach programu Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem.

Pomysły na działania były zgłaszane przez mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne gminy i dotyczyły dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, tworzenia miejsc aktywności lokalnej, rozwijania inicjatyw społecznych, bezpieczeństwa oraz rozwoju dzieci i młodzieży.

W spotkaniach od 18 do 22 lipca uczestniczyło łącznie 58 osób – byli to sołtysi, przedstawiciele władz gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz reprezentanci organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności gminy Choczewo. Projekty były wybierane na podstawie wcześniej zgłoszonych przez lokalną społeczność pomysłów - podczas dyskusji Zespół ds. projektów prospołecznych wspólnie decydował, które pomysły najlepiej odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności i powinny otrzymać dofinansowanie w ramach programu. Zarekomendowano 44 projekty, które w dalszym etapie otrzymają wsparcie finansowe od inwestorów morskich farm wiatrowych. Wśród organizacji realizujących działania znajdują się m.in. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, szkoły i kluby sportowe, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz fundacje i inne organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Choczewo. Rozpoczęcie realizacji projektów opracowanych w ramach Programu planowane jest na jesień 2022 roku.

 

Program Gmina Napędzana Wiatrem to wspólna inicjatywa PGE Baltica, Orsted, Baltic Power i Ocean Winds. Koordynatorami Programu jest firma Utila i ForwardPR.

Więcej informacji można znaleźć na stronie.