Aktualności

Co w trawie piszczy?

Kolejny etap Programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”

| autor:

Kolejny etap Programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”
Diagnoza gminy Choczewo została przeprowadzona w oparciu o szereg działań diagnostyczno-aktywizujących i stanowi pierwszy etap prac w programie „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” będącym wspólną inicjatywą inwestorów morskich farm wiatrowych i opartym na bezpośredniej współpracy ze społecznością gminy. W ramach Programu to mieszkańcy diagnozują swoje potrzeby, szukają najskuteczniejszych rozwiązań i w swoim gronie rekomendują przedsięwzięcia, które powinny otrzymać dofinansowanie.

Na początku prac diagnostycznych zaznajomiliśmy się z dostępnymi dokumentami oraz ze źródłami internetowymi - czytaliśmy artykuły i dyskusje w mediach społecznościowych, a także rozpoznaliśmy podmioty działające w gminie i zidentyfikowaliśmy lokalnych liderów. Następnie przeprowadziliśmy wywiady z 55 osobami zaangażowanymi w życie lokalnej społeczności. W ramach prac diagnostycznych przeprowadziliśmy również 8 warsztatów, w trakcie których zbadaliśmy potrzeby i oczekiwania uczestników podczas dyskusji przeprowadzonych z użyciem mapy i materiałów pozwalających na bieżąco tworzyć notatki. Przeprowadziliśmy także 14 otwartych spacerów badawczych, które pozwoliły na poznanie miejsc bliskich lokalnej społeczności w każdym z choczewskich sołectw, poznanie opinii mieszkańców na temat otaczającej ich przestrzeni oraz zebranie pomysłów na jej ulepszenie.

 

Wyniki diagnozy zostały przedstawione na spotkaniu inaugurującym Program, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób – kolejnym etapem jest zgłaszanie pomysłów na projekty, które mogłyby być realizowane w ramach programu Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem i dotyczą takich aspektów jak rozwój społeczny, miejsca aktywności lokalnej, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, rozwój dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwo.

 

Program Gmina Napędzana Wiatrem to wspólna inicjatywa PGE Baltica, Orsted, Baltic Power i Ocean Winds. Koordynatorami Programu jest firma Utila i ForwardPR.

Więcej informacji można znaleźć na stronie.