Aktualności

Co w trawie piszczy?

Start Programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”

| autor:

Start Programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”
W tym roku, wraz firmą ForwardPR, rozpoczęliśmy pilotażową edycję programu Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem – inicjatywy inwestorów morskich farm wiatrowych realizowanej na rzecz społeczności gminy Choczewo.

Program ma być oparty w jak największym stopniu na bezpośredniej współpracy z mieszkańcami i odpowiadać na ich rzeczywiste potrzeby. Dzięki Programowi, inicjatywy lokalnej społeczności dotyczące takich aspektów jak rozwój społeczny, miejsca aktywności lokalnej, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, rozwój dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwo mają szansę otrzymać dofinansowanie na ich realizację od liderów branży offshore: PGE Baltica, Orsted Polska, Baltic Power i Ocean Winds.

 

Współpraca ze społecznością lokalną jest kluczowa dla utrzymania dobrych relacji pomiędzy inwestorami a mieszkańcami oraz minimalizacji potencjalnych ryzyk społecznych towarzyszących inwestycji takiej jak budowa morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Działania zaplanowane w Programie uwzględniają rozpoznanie lokalnych uwarunkowań i potrzeb mieszkańców poprzez różnorodne działania aktywizujące i diagnostyczne, wyłonienie członków Zespołu ds. projektów prospołecznych, wspólne wypracowanie pomysłów na projekty oraz – po akceptacji przez Inwestorów – opracowanie kart projektów do realizacji. U podstawy całego procesu leży jak najbliższa, bezpośrednia współpraca z lokalną społecznością oraz umożliwienie mieszkańcom realnego wpływu na kształtowanie gminy. Działania będą realizowane przez wiele miesięcy, a wdrożenie projektów opracowanych w ramach Programu planowane jest na jesień 2022 roku.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie.