Aktualności

Co w trawie piszczy?

Altkom Akademia naprzeciw wyzwaniom

| autor:

Altkom Akademia naprzeciw wyzwaniom
Źródło: www.pexels.com
Jakiś czas temu podjęliśmy pracę nad raportem dla firmy szkoleniowej – Altkom Akademii. Zostaliśmy poproszeni o przygotowanie i przeprowadzenie badania dotyczącego branży szkoleniowej – tego, czym kierują się klienci przy podejmowaniu decyzji o wyborze danego kursu oraz danego usługodawcy. Ze względu na ostatnie wydarzenia geopolityczne badanie ma tytuł „Rynek szkoleń w czasach niepewności”.

Na początek zaczęliśmy, tak jak prawie zawsze, czyli od zbadania danych zastanych, czyli analizy desk research. W drugiej kolejności zaplanowaliśmy badanie CAWI – które będzie wypełniane przez uczestników szkoleń. Oprócz tego jako metody badawcze posłużą nam także indywidualne wywiady IDI, które planujemy przeprowadzić z przedstawicielami różnych firm, odpowiadających za kreowanie polityki szkoleniowej. Będzie to swojego rodzaju komentarz do już wstępnie przeanalizowanych wyników badania. Na koniec odbędzie się także zogniskowany wywiad grupowy z trenerami prowadzącymi szkolenia – dzięki temu uzyskamy pogłębioną wiedzę na temat potrzeb odbiorców w zakresie oferty rozwojowej.

Cały projekt został podsumowany w raporcie, który ukazał się we wrześniu: link. Już teraz zapraszamy do lektury!