Aktualności

Co w trawie piszczy?

Powiat Nowosądecki jakiego nie znacie

| autor:

Powiat Nowosądecki jakiego nie znacie
Zdjęcie 1. Warsztaty diagnostyczno-projekcyjne z przedstawicielami Starostwa Powiatowego, lipiec 2022
W grudniu zakończyliśmy pracę nad Strategią Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do 2030 roku, którą realizowaliśmy na zlecenie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Praca nad dokumentem została podzielona na 6 etapów:

  • Analiza danych zastanych.
  • Warsztaty diagnostyczno-projekcyjne.
  • Przygotowanie diagnozy w sferze społecznej, gospodarczej oraz środowiskowo-przestrzennej.
  • Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu do 2030 roku.
  • Konsultacje społeczne.
  • Sporządzenie ostatecznej wersji dokumentu.

Wszystkie etapy zostały sukcesywnie zrealizowane dzięki czemu Strategia została przyjęta przez Radę Powiatu Nowosądeckiego uchwałą z dnia 29 grudnia 2022 roku. Dokument jest dostępny do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Nowosądeckiego: link. Zapraszamy do zapoznania się!