Aktualności

Co w trawie piszczy?

Zakończone prace przy opracowywaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji

| autor:

Zakończone prace przy opracowywaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji
Zakończyły się prace nad przygotowywaniem kolejnego programu rewitalizacji, w którym braliśmy udział. W dniu 29.11.2017 r. przyjęty został na sesji Rady Miejskiej Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Dąbrowa Białostocka.

W ramach opracowania tego dokumentu odpowiedzialni byliśmy za przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do mieszkańców gminy, w szczególności mieszkańców obszaru rewitalizacji obejmującego dwa podobszary:

  • podobszar 1:  sołectwa Grodziszczany, Grzebienie, Różanystok,
  • podobszar 2:  Dąbrowa Białostocka, ulice Gen. Sulika, Armii Krajowej, Dworcowa, Krzyżanowskiego, Ks. Fordona, Ks. J. Popiełuszki, Południowa, Sikorskiego, Tuwima.

W ramach naszych działań przeprowadziliśmy spacery badawcze oraz zorganizowaliśmy grę miejską dla młodzieży. W grze wzięli udział uczniowie gimnazjum i liceum. Na uczestników gry czekały zadania związane z wiedzą na temat Dąbrowy Białostockiej oraz samej rewitalizacji. W trakcie realizacji zadań młodzież mogła dowiedzieć się na czym polega rewitalizacja, kto za nią odpowiada, a również samemu przygotować projekt działania rewitalizacyjnego. Zadaniem gry było skłonienie młodych osób do zastanowienia się co należy zmienić w swojej małej ojczyźnie. Najlepsze drużyny otrzymały nagrody.

Ważne jest, aby włączać w proces rewitalizacji młodzież, gdyż w momencie zakończenia wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji, czyli w 2023 r. będą to osoby wchodzące w dorosłość i decydujące o dalszej swojej przyszłości.