Aktualności

Co w trawie piszczy?

Skarżysko-Kamienna – nowe wyzwanie!

| autor:

Skarżysko-Kamienna – nowe wyzwanie!
Opracowaliśmy Strategię Terytorialną Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy.

W skład Porozumienia Międzygminnego Miasta północy wchodzi łącznie 17 gmin. Celem realizacji dokumentów strategicznych jest określenie wzajemnych powiązań i komplementarnych celów, kierunków rozwoju i zasad współpracy miast oraz obszarów tracących swoje dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze.

Zakończyliśmy pierwszy etap I działań polegający na opracowaniu diagnozy społeczno-gospodarczej do Strategii ZIT oraz SUMP. Sporządzenie obydwu tych dokumentów wymagało od nas m.in. analizy danych zastanych, prac analitycznych oraz przeprowadzenia badań CAWI. Przeprowadzenie diagnozy dla strategii pozwoliło nam na wyciągnięcie wniosków dotyczących obszarów problemowych oraz ich wsparcia. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczas osiągniętych efektów. Przed nami jeszcze dużo ciężkiej pracy, ale jak zawsze stawiamy czoła nowym wyzwaniom i wspólnie dalej realizujemy projekt.