Aktualności

Co w trawie piszczy?

Jak poprawić ochronę morskich obszarów Natura 2000?

| autor:

Jak poprawić ochronę morskich obszarów Natura 2000?
WWF Polska od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody, a tym razem pod lupę wziął, z naszą pomocą, morskie obszary Natura 2000. To temat może nie bardzo głośny, jednak wśród tych, którzy są nim zainteresowani, budzi dość duże emocje.

Obecnie nad Bałtykiem wyznaczonych jest 17 takich terenów, w związku z czym w sumie interesariuszy na morzu i w jego okolicy, jest bardzo wielu. Tym samym, zarządzanie takimi obszarami jest dość trudne i na ten moment niewystarczająco skuteczne. Naszym zadaniem było przeprowadzenie badania wśród podmiotów związanych z morskimi obszarami Natura 2000, żeby poznać ich stosunek do ochrony przyrody na tych terenach oraz  zaproponowanie w jaki sposób włączyć te podmioty do rozmów i ewentualnych działań związanych z ochroną Natury 2000.

Żeby dobrze zrozumieć perspektywy różnych podmiotów na temat morskich obszarów N2000 i ich ochrony, przeprowadzono aż 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), jeden zogniskowany wywiad grupowy i jeden panel ekspertów. Pomocą był również monitoring mediów oraz analiza danych zastanych  – m. in. sprawozdań z już odbytych konsultacji odnośnie ochrony obszarów. Już te dokumenty pokazały nam, że dyskusje w czasie spotkań były bardzo gorące, a relacje między grupami, dość trudne. W badaniu zidentyfikowano 21 grup interesariuszy. Każdą z nich scharakteryzowano i wskazano relacje z pozostałymi interesariuszami oraz wpływ i możliwości oddziaływania na projekt. Do badania wykorzystano macierz G. Johnsona i K. Scholesa, która pozwoliła na sklasyfikowanie ww. grup w podziale na cztery kategorie: interesariuszy kluczowych, obojętnych, potencjalnych sojuszników i potencjalnie niebezpiecznych. Mimo zauważonych różnic w interesach i opiniach między podmiotami, udało się wskazać takie obszary współpracy, które byłyby pozytywnie odbierane przez wszystkich. Dla każdej z grup ułożono dokładne rekomendacje dla ewentualnych przyszłych działań, jakie WWF Polska mogłoby wdrożyć. Mamy nadzieje, że sformułowane przez nas wnioski nakierowane na proaktywne działania,  posłużą do faktycznej i trwałej zmiany w odbieraniu morskich obszarów Natura 2000 i ich ochrony.